top of page

Членство у Організації є добровільним індивідуальним, а також може бути почесним. Членом Організації може бути особа, яка висловила бажання бути членом Організації та в установленому цим Статутом порядку прийнята до складу членів Організації. 

Індивідуальними членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які визнають Статут Організації, своєчасно сплачують у встановленому порядку вступні та членські внески і сприяють діяльності Організації. 

Індивідуальні члени вступають до Організації на підставі письмової заяви на iм`я президента.  

Рішення про прийняття в члени Організації приймається Радою Організації на підставі поданої заяви або рішення на своїх чергових засіданнях. Про прийняте рішення заявник повідомляється письмово протягом п’ятнадцяти днів.

Члени Організації мають право:

  • брати участь в усіх заходах Організації;

  • обирати та бути обраними до статутних органів Організації;

  • виносити на розгляд статутних органів Організації пропозиції, клопотання, запити, пов’язані з її діяльністю;

  • використовувати символіку Організації;

  • отримати від статутних органів Організації інформацію про її діяльність;

  • добровільно припинити своє членство у Організації.

Члени Організації зобов’язані:

  • сприяти досягненню мети та завдань Організації;

  • виконувати рішення статутних органів Організації;

  • брати участь у заходах, які проводить Організація;

  • своєчасно сплачувати членські внески.

Подати заяву на вступ до Організації

00_свидетельство_1.jpg
00_свидетельство_2.jpg

Оновлення членства

Членство оновлюється щорічно. За місяць до дати продовження ви зобов'язані будете підтвердити або відмовитися від продовження членства. Якщо ви хочете ви продовжити своє членство - вам відправлять детальну інформацію про те, як це зробити. Ви можете припинити членство в будь-який час.

Сообщение отправлено, спасибо!

bottom of page