Членство у Організації є добровільним індивідуальним, а також може бути почесним. Членом Організації може бути особа, яка висловила бажання бути членом Організації та в установленому цим Статутом порядку прийнята до складу членів Організації. 

Індивідуальними членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які визнають Статут Організації, своєчасно сплачують у встановленому порядку вступні та членські внески і сприяють діяльності Організації. 

Індивідуальні члени вступають до Організації на підставі письмової заяви на iм`я президента.  

Рішення про прийняття в члени Організації приймається Радою Організації на підставі поданої заяви або рішення на своїх чергових засіданнях. Про прийняте рішення заявник повідомляється письмово протягом п’ятнадцяти днів.

Члени Організації мають право:

 • брати участь в усіх заходах Організації;

 • обирати та бути обраними до статутних органів Організації;

 • виносити на розгляд статутних органів Організації пропозиції, клопотання, запити, пов’язані з її діяльністю;

 • використовувати символіку Організації;

 • отримати від статутних органів Організації інформацію про її діяльність;

 • добровільно припинити своє членство у Організації.

Члени Організації зобов’язані:

 • сприяти досягненню мети та завдань Організації;

 • виконувати рішення статутних органів Організації;

 • брати участь у заходах, які проводить Організація;

 • своєчасно сплачувати членські внески.

Подати заяву на вступ до Організації

Оновлення членства

Членство оновлюється щорічно. За місяць до дати продовження ви зобов'язані будете підтвердити або відмовитися від продовження членства. Якщо ви хочете ви продовжити своє членство - вам відправлять детальну інформацію про те, як це зробити. Ви можете припинити членство в будь-який час.

 • Facebook Social Icon
 • YouTube Социальные Иконка
 • Instagram Social Иконка