Членство у Організації є добровільним індивідуальним, а також може бути почесним. Членом Організації може бути особа, яка висловила бажання бути членом Організації та в установленому цим Статутом порядку прийнята до складу членів Організації. 

Індивідуальними членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які визнають Статут Організації, своєчасно сплачують у встановленому порядку вступні та членські внески і сприяють діяльності Організації. 

Індивідуальні члени вступають до Організації на підставі письмової заяви на iм`я президента.  

Рішення про прийняття в члени Організації приймається Радою Організації на підставі поданої заяви або рішення на своїх чергових засіданнях. Про прийняте рішення заявник повідомляється письмово протягом п’ятнадцяти днів.

Члени Організації мають право:

 • брати участь в усіх заходах Організації;

 • обирати та бути обраними до статутних органів Організації;

 • виносити на розгляд статутних органів Організації пропозиції, клопотання, запити, пов’язані з її діяльністю;

 • використовувати символіку Організації;

 • отримати від статутних органів Організації інформацію про її діяльність;

 • добровільно припинити своє членство у Організації.

Члени Організації зобов’язані:

 • сприяти досягненню мети та завдань Організації;

 • виконувати рішення статутних органів Організації;

 • брати участь у заходах, які проводить Організація;

 • своєчасно сплачувати членські внески.

Подати заяву на вступ до Організації

 • Facebook Social Icon
 • YouTube Социальные Иконка
 • Instagram Social Иконка