top of page
Кодекс етики:
кодэксэтики.png
  • Обов'язкове ознайомлення з «кодексом етики» захистить Вас і надасть гарантії нам.

  • Підписуючи угоду («Угоду ») ви берете на себе зобов'язання і даєте організаторам гарантії, що даний кодекс було Вами прочитано і зрозуміло.

  • Кодекс складений відповідно до вимог Міжнародної Федерації IPSF і Конституції України.

  • Дотримуйтесь етикету спортсмена / тренера / супроводжуючого і змагання пройдуть згідно правил і таймінгу.

bottom of page